Udskydelse af betalingsfrister for coronalån

Et flertal af Folketingets partier er blevet enige om at udskyde tilbagebetalingsfristerne for to coronalån til 1. april 2022. 

Regeringen er sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet blevet enige om en udfasning af hjælpelånene indenfor skatteområdet i forbindelse med coronapandemiens aftagning.

Folketingets partier har dog samtidig erkendt, at mange virksomheder har svært ved at tilbagebetale coronalån – som de har optaget det seneste halvandet år – til tiden, nu hvor tilbagebetalingsfristerne står til at forfalde.

Af den grund er Folketingets partier blevet enige om en model, hvor tilbagebetalingsfristerne forlænges, således at der skabes mere luft og rum i de enkelte virksomheder til tilbagebetaling.

Dette vil konkret afværge konkurs for mange truede virksomheder, og giver Skatteforvaltningen og staten mulighed for at få gælden hjem, da flere virksomheder forhåbentlig trækkes med over målstregen.

 

Forlængelse af tilbagebetalingsfrister samt mulighed for afdragsordning

Helt konkret betyder aftalen, at partierne er blevet enige om at udskyde tilbagebetalingsfristen for de momslån, der forfalder til betaling 1. november 2021 og den 1. februar 2022, således at de nu først skal tilbagebetales den 1. april 2022. Derudover er partierne blevet enige om i en midlertidig periode at udvide den maksimale periode for afdragsordninger på Skattekontoen fra 12 måneder til 24 måneder med en rente på 0,7 pct. pr. måned.

De konkrete tiltag giver virksomhederne mulighed for at oprette en samlet og lang afdragsordning for de to momslån, der får udskudt tilbagebetalingsfristen til den 1. april 2022, og det A-skattelån, som også skal tilbagebetales den 1. april 2022. På den måde får virksomheder, der har svært ved at betale et skatte- eller afgiftskrav, under visse betingelser mulighed for at oprette en afdragsordning over 24 måneder på skattekontoen mod en rente på 0,7 pct. pr. måned.


Hvis din virksomhed står i problemer med afvikling af gælden eller har spørgsmål til de lån, der er optaget, er du velkommen til at kontakte os. Vi er specialiseret indenfor finansiering, skatter og afgifter, og vi har derfor kompetencerne til at hjælpe jer, hvis behovet eller spørgsmålene opstår.

Vi kan også hjælpe jer med konkursrådgivning eller anden bistand vedrørende konkurs og insolvens, hvis I allerede nu har indset, at I ikke kan afvikle gælden til tiden.

Vi tilbyder en uforpligtende drøftelse af din sag, og du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker en vurdering af din sag.