Tvangsopløsning og genoptagelse

Hvis et selskab ikke lever op til en række krav i selskabsloven og andre love, kan Erhvervsstyrelsen beslutte at sende et selskab til tvangsopløsning hos skifteretterne. Dette er fx tilfældet, hvis et selskab ikke har indleveret årsrapport til tiden eller ikke har en lovpligtig ledelse.

Er dit selskab sendt til tvangsopløsning ved en fejl, har du mulighed for at få selskabet genoptaget. Dette skal ske forholdsvist hurtigt, og det er derfor vigtigt at have en advokat, der kender til processen.

Vi står klar som rådgiver og sparringspartner for dig, hvis dit selskab skulle være sendt til tvangsopløsning og kan rådgive dig igennem hele forløbet.