Struktureret finansiering (securitisation)

Vi har stort kendskab til flere former for struktureret finansiering (securitisation) og har rådgivet en lang række pensionskasser om dette. Dette drejer sig særligt om investering i amerikanske og europæiske collateral loan obligations (CLO), Asset-Backed Securities (ABS), Asset-Backed Commercial Paper-ordninger, Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS), Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) samt securitisering af samlede forretningsporteføljer og af projektfinansiering.

Vi står klar med rådgivning og sparring til dig om de forskellige typer af struktureret finansiering, herunder sikring af opfyldelse af diverse krav til investorer fra Finanstilsynet i forbindelse med investeringer i strukturerede produkter.