Valg af virksomhedsform og stiftelse

Der findes et utal af muligheder, når det kommer til valg af virksomheds- og selskabsform. Om det er mest hensigtsmæssigt for dig at drive din virksomhed i selskabsform, som eksempelvis et aktie- eller anpartsselskab, eller som et partnerselskab, en enkeltmandsvirksomhed eller noget helt tredje, afhænger af din forretningsidé og dine konkrete forhold.

Dit valg har betydning for din selskabsretlige og skattemæssige retsstilling. Det er derfor en god ide at indhente rådgivning fra en advokat med speciale i selskabs- og skatteret, før du træffer din beslutning.

Vi kan bl.a. bistå med følgende:

 • Redegørelse for fordele og ulemper ved valg af virksomheds- og selskabsform, herunder kontant stiftelse, stiftelse med andre værdier end kontanter eller køb af skuffeselskab og kapitaliseringen af selskabet
 • Stiftelsesdokument og vedtægter
 • Fastsættelse af vilkår ved overdragelse af virksomheder eller enkelte aktiver i forbindelse med stiftelsen
 • Direktørkontrakter
 • Aftaler med bestyrelsesmedlemmer
 • Forretningsorden for bestyrelsen
 • Direktionsinstruks
 • Aktionær- og anpartshaveroverenskomster
 • Aftaler relateret til aktiviteterne i øvrigt
 • Protokoller og fortegnelser, aktiebog, anpartshaverfortegnelse, storaktionærfortegnelse, køb- og salgsbog vedrørende ledelse besiddelse af aktier i selskabet mv.
 • Selskabsmapper
 • Anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen