Skønsmæssig forhøjelse af skat eller moms

Skattestyrelsen kan af egen drift foretage en såkaldt ”skønsmæssig ansættelse”, hvis du eller din virksomhed ikke selvangiver ved indkomstårets afslutning, eller hvis Skattestyrelsen ikke er enig i det, du har selvangivet.

Skattestyrelsen foretager de såkaldte ”skønsmæssige ansættelser”, fordi Skattestyrelsen har vurderet, at du eller din virksomhed har haft en betydelig større omsætning, der ikke er betalt skat eller moms af, hvorefter Skattestyrelsen skønner størrelsen af din eller din virksomheds manglende omsætning.

Såfremt Skattestyrelsen foretager en skønsmæssig ansættelse/forhøjelse af f.eks. din skat eller moms, er Skattestyrelsen forpligtet til at sandsynliggøre og dokumentere, at der er grundlag for en ændring af det tidligere selvangivne.

Da der er tale om et skøn fra Skattestyrelsen, er det vores erfaring, at dette skøn kan påvirkes til skatteyderens fordel, hvis din skatteadvokat allerede tidligt i processen fremlægger relevant dokumentation. Idet en skønsmæssig ansættelse typisk vil være forbundet med en risiko for en efterfølgende straffesag, anbefaler vi, at du kontakter os, hvis du får en henvendelse fra Skattestyrelsen, der vil foretage en skønsmæssig ansættelse.