Skattevæsenet skærper indsatsen mod økonomisk kriminalitet i 2022

D. 9. december 2021 blev et bredt flertal af Folketingets partier enige om at styrke indsatsen mod økonomisk kriminalitet på skatteområdet med tilførsel af 100 nye medarbejdere til skattevæsenet. Samlet tilføres 250 nye medarbejdere til skattemyndighederne i 2022 og der åbnes to nye skattecentre i Slagelse og Ringe. Den politiske aftale er den tredje af i alt fire etaper af regeringens reform af skattekontrollen i Danmark.

3. januar 2022

Det følger af det udspil, som udgør grundlagt for aftalen om tredje etape, at formålet med etapen bl.a. er at sætte ind over for store svindelkomplekser, hvor netværk af forbrydere flytter rundt på og skjuler pengestrømme på tværs af selskaber, sektorer og landegrænser. Regeringen anfører, at man ud over at styrke indsatsen over for hvidvask også ønsker at fokusere på stråmandsvirksomheder og skatte- og momssvindel.

Regeringen oplyser i udspillet, som blev offentliggjort i november 2021, at et tættere samarbejde mellem myndigheder – som i højere grad skal udveksle og anvende data og erfaringer – er en del af løsningen i kampen mod økonomisk kriminalitet på skatteområdet, der fortsat bliver mere kompleks og organiseret som følge af digitaliseringen, som har været med til at øge både omfang og hastighed af svindel.

”Sager som Operation Greed, Panama Papers og senest Pandora Papers har vist, hvordan nogle virksomheder og enkeltpersoner spekulerer i, hvordan de kan slippe for at bidrage til fællesskabet. Samfundet bliver snydt, og tilliden til vores system bliver undergravet. Derfor er jeg glad for, at et bredt flertal i Folketinget nu styrker indsatsen mod økonomisk kriminalitet, så danske myndigheder effektivt og tidssvarende kan sætte ind”, udtalte skatteminister Morten Bødskov i en pressemeddelelse udstedt af Skatteministeriet d. 9. december 2021 vedrørende kontroletape tre.

Samlet tilføres skattevæsenet 250 nye medarbejdere i 2022 og der åbnes to nye skattecentre i Slagelse og Ringe. 100 af de nye medarbejdere skal fokusere på bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. De nye medarbejdere skal bl.a. forestå flere skattekontroller og beskæftige sig med at optrævle forsøg på hvidvask og organiseret svig. Det gælder eksempelvis nationale og internationale koncerners brug af skattely. De nye medarbejdere skal også håndtere det stigende antal underretninger om mistanke om hvidvask fra pengeinstitutter, som skattemyndighederne modtager fra Hvidvasksekretariatet hos SØIK. En del af medarbejderne, der ansættes i 2022, skal dertil arbejde med kontrol af virksomheder, som anvender stråmænd, eller på anden vis ikke overholder lovgivningen.

De 150 medarbejdere, der ansættes i 2022, som ikke skal arbejde med økonomisk kriminalitet på skatteområdet, skal arbejde med kontrol med moms og afgifter, skærpelse af af tidligere udførte kontroller og opkrævning af skatter.

Lovforslag forventes i efteråret 2022

Det følger af regerings udspil til etape tre, at en tilførsel af flere medarbejdere ikke i sig selv er nok. Det er ifølge udspillet nødvendigt med en række lovændringer samt en skærpelse af eksisterende sanktioner. Det fremgår af et bilag til aftaleteksten af 9. december 2021 vedrørende tredje etape, at aftalepartierne forholder sig positivt til en række nye tiltag, som man overvejer at lade indgå i et lovforslag, der skal fremsættes i efteråret 2022. Forslagene blev fremlagt af Arbejdsgruppen om administrative sanktioner i Skatteforvaltningen, som blev oversendt til Folketinget d. 1. december 2021.

Nægtelse eller inddragelse af registrering for virksomheder

Forslaget fra arbejdsgruppen omfatter bl.a. en udvidelse af mulighederne for at nægte eller inddrage en virksomheds registrering hos skattevæsenet, hvis det viser sig, at der er tale om en virksomhed, som er oprettet alene med det formål at unddrage staten skatter og afgifter. Som eksempel nævnes såkaldte ’skraldespandsvirksomheder’, der oprettes af kriminelle som led i kædesvig og momskaruseller.

Det foreslås således, at skattevæsenet skal kunne inddrage registreringer for skatter og afgifter for virksomheder, hvis ’objektive omstændigheder’ viser, at der er tale om en virksomhed uden reel aktivitet. Dette kan eksempelvis være, hvis virksomheden anvender stråmænd eller hvis skattevæsenet ikke kan få kontakt til virksomheden på den registrerede adresse.

Skærpede regler for genregistrering

Det foreslås endvidere af arbejdsgruppen, at en virksomheds registrering for skat eller afgift fremover skal kunne inddrages, hvis virksomheden flere gange i træk har fået foretaget en såkaldt foreløbig fastsættelse, fordi virksomheden ikke har indberettet til Skattestyrelsen. Reelle virksomheder vil ifølge arbejdsgruppen normalt få foretaget disse indberetninger, hvis de er blevet afregistreret, mens virksomheder uden reel aktivitet ikke vil foretage indberetninger. Det foreslås endvidere, at virksomheder, der har fået inddraget registreringen, ikke skal kunne genregistreres medmindre virksomheden har foretaget de manglende indberetninger.

Skærpelse af ledelsesansvar i forbindelse med selskabsopløsning

Arbejdsgruppen foreslår også, at skattevæsenets reaktionsmuligheder skærpes over for ledelsesmedlemmer i selskaber, der forsætligt eller groft uagtsom har undladt eller foretaget forkert indberetning i forbindelse med et selskabs ophør. Det kan eksempelvis være i form af hæftelses- eller bødeansvar.

Du kan læse mere om tredje kontroletape her.

Fjerde og sidste etape

Implementeringen af den fulde reform af skattekontrollen forventes færdig i 2024, hvor etape fire forventes at være gennemført. Også i den forbindelse vil der blive ansat 250 nye medarbejdere og åbnes to nye skattecentre.

Hvad hvis du eller din virksomhed bliver udtaget til kontrol?

Hvis du eller din virksomhed bliver udtaget til kontrol, vil Skattestyrelsen som oftest sende en materialeindkaldelse, hvor styrelsen anmoder om yderligere oplysninger og dokumenter af relevans for sagen. Det er vigtigt, at du så tidligt som muligt sikrer dig specialiseret rådgivning, hvis en kontrolsag indledes. Dette skyldes, at håndteringen af sagen i de indledende stadier kan få betydning for sagens forløb og afgørelse. I nogle tilfælde vil sagen endvidere blive oversendt til Skattemyndighedernes straffesagsenhed.

Hvis du har modtaget en henvendelse fra Skattestyrelsen, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende vurdering af sagen.

 

 

+