Skattestyrelsen styrker kontrollen af leasingselskaber og leasingtagere

Skattestyrelsen har i øjeblikket øget fokus på om leasingselskaber betaler for lidt afgift på leasingkøretøjer ved at værdifastsætte leasingkøretøjer for lavt ved indgåelse af leasingaftalen og for højt i forbindelse med værditabsberegninger. Vi hjælper en række leasingselskaber med førelse af sager herom.

Hæftelse for registreringsafgiften

Skattestyrelsen har for tiden stort fokus på, hvorvidt leasingselskaber agerer korrekt i relation til udformning af leasingaftaler, finansiering m.v. ved etablering af flexleasingaftaler.

I forhold til udformningen af leasingaftaler, ses det ofte, at Skattestyrelsens opfattelse er, at der er tale om et ”setup”, hvor en privatperson (leasingtager) blot skal fremstå som om, at vedkommende har leaset køretøjet fra leasingselskabet. I den forbindelse gør Skattestyrelsen gældende, at leasingtageren reelt har brugt leasingselskabet til at betale leasingafgiften gennem leasingselskabet uden reelt at lease køretøjet.

Det kan således have store konsekvenser for både leasingselskabet og leasingtager, hvis Skattestyrelsen ikke mener, at aftalegrundlaget er korrekt, og leasingtageren ikke reelt har leaset køretøjet fra leasingselskabet, idet Skattestyrelsen i disse situationer ikke anser motorkøretøjet for at være omfattet af særreglen i registreringsafgiftsloven om forholdsmæssig registreringsafgift, men derimod skal afgiftsberigtiges fuldt ud efter hovedreglen i registreringsafgiftsloven. Vi har stor erfaring med at rådgive både leasingselskaber og privatpersoner i forbindelse med disse forhold.

Afspejler leasingkontrakten realiteten i leasingforholdet?

Såfremt Skattestyrelsen vurderer, at leasingkontrakten ikke afspejler realiteten i leasingforholdet, kan Skattestyrelsen ikke godkende leasingarrangementet med den konsekvens, at Skattestyrelsen ikke anser leasinggiver for faktisk og retslig at råde over køretøjet, hvorfor køretøjet i den forbindelse ikke kan omfattes af undtagelsesreglen i registreringsafgiftsloven.

Vi anbefaler derfor, at både leasingselskaber og leasingtager iagttager følgende:

  • Er leasingselskabet registreret hos told- og skatteforvaltningen med den virkning, at leasingselskabet kan angive afgiften af et køretøj og periodevis betaling af køretøjets afgift?
  • Som leasingtager bør du altid anmode om dokumentation for, at førstegangsydelsen i henhold til leasingkontrakten er blevet betalt.
  • Som leasingtager bør du altid betale dine løbende ydelser i overensstemmelse med leasingkontrakten.
  • Det frarådes at indgå aftaler om betaling af et engangsbeløb i form af f.eks. et leasingfee forud for leasingperioden.
  • Såfremt der indgås aftaler om betaling af et ”leasingfee” forud for leasingperioden, bør leasingfee ikke være lavere end summen af engangsydelsen og de løbende ydelser anført i leasingkontrakten.

En lav værdiansættelse?

I forbindelse med kontrollen har Skattestyrelsen særlig fokus på, om hvorvidt leasingselskaber værdifastætter køretøjer for lavt ved indgåelse af leasingaftalen og for højt i forbindelse med værditabsberegninger, med den konsekvens at leasingselskaberne betaler for lidt i afgift på leasingkøretøjet. Vi kan tilbyde specialistrådgivning i forhold til Skattestyrelsens vurderinger, og vi bistår i øjeblikket en række leasingselskaber i førelse af sager herom.

Skattestyrelsen rejser sager om opkrævning af registreringsafgiften

Skattestyrelsen rejser ofte sager om opkrævning af registreringsafgift både mod leasingselskabet og private personer, med den konsekvens at privatpersoner hæfter solidarisk med leasingselskabet for registreringsafgiften.

Forbyggende rådgivning

Vi tilbyder både forebyggende rådgivning og fører sager hos Skattestyrelsen, Skatteankestyrelsen/Landsskatteretten og domstolene.

SKS Advokatfirma har et indgående kendskab til leasingbranchen og rådgiver om alle former for leasingaftaler vedrørende motorkøretøjer.

Foruden leasingforhold, yder SKS Advokatfirma rådgivning vedrørende alle former for løsørefinansiering herunder rådgivning vedrørende konsignationsprodukter og factoring.


Kontakt os gerne for et gratis møde

Skatte- og afgiftsområdet er komplekst og de ressourcer, som Skattestyrelsen har til rådighed i forbindelse med behandlingen af sager inden for moms og registreringsafgift, medfører at en specialiseret advokat bør inddrages så tidligt som muligt.

Vi tilbyder altid en uforpligtende drøftelse af din sag, og du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker en vurdering af din sag.