Skattestyrelsen påbegynder kontrol af danskere omfattet af Dubai Leaks

Skatteministeriet oplyser i en pressemeddelelse af d. 3. maj 2022, at styrelsen har fået adgang til oplysninger om et betydeligt antal danske personer og virksomheder, der er nævnt i de såkaldte ”Dubai Leaks”, som muligvis har undladt at oplyse de danske myndigheder om besiddelse af fast ejendom i Dubai. De danske skattemyndigheder, har fået oplysningerne fra de tyske skattemyndigheder, der modtog Dubai Leaks-dataen fra en anonym kilde i sommeren 2021.

4. maj 2022

I en pressemeddelelse udsendt i går oplyste Skattestyrelsen, at den på baggrund af oplysninger delt af de tyske myndigheder nu vil undersøge omkring 100 danskere for mulig skatteunddragelse. Det sker i kølvandet på omfattende afsløringer fra flere internationale medier.

Skattestyrelsen oplyser i pressemeddelelsen fra d. 3. maj 2022, at dataen, som styrelsen har modtaget fra de tyske myndigheder bl.a. indeholder oplysninger om personer og virksomheder, der kan være skattepligtige i Danmark, men ikke har indberettet og betalt ejendomsværdiskat eller eventuel indtægt fra husleje i Dubai. Skattestyrelsen planlægger at gennemgå oplysningerne med henblik på at få afdækket, om dette skulle være tilfældet.

Skattestyrelsens kontrolarbejde vil både omfatte året, hvor ejendommen er købt samt efterfølgende år. Det vil endvidere blive undersøgt fra myndighedernes side, om køb af fast ejendom er finansieret med ikke-beskattede midler og om forholdene i øvrigt giver anledning til nærmere undersøgelser i relation til stråmandsvirksomhed og eventuelt hvidvask.

Foruden oplysningerne i dataen fra Dubai Leaks, planlægger Skattestyrelsen også at anvende oplysninger fra de danske skattemyndigheders Money Transfer-projekter, hvor Skattestyrelsen via tilladelser fra Skatterådet ad flere omgange har fået adgang til at bede en række pengeinstitutter udlevere kunders udenlandske betalingsoplysninger.

Michael Sverdlin-Højer, underdirektør i Skattestyrelsen udtaler i pressemeddelelsen:

”Det er vigtigt at understrege, at oplysningerne i et læk som dette ikke kan stå alene, når vi laver kontrolsager. Oplysningerne kan pege os derhen, hvor der kan være skattemæssige forhold, der skal undersøges nærmere – og det er vi i gang med.”

Kontrollen af oplysningerne fra Dubai Leaks vil blive suppleret med dialog med myndighederne i De Forenede Arabiske Emirater. Danmark har for nylig indgået en aftale med emiraterne vedrørende udlevering af eftersøgte kriminelle. Aftalen med De Forenede Arabiske Emirater indebærer dog ikke, at Danmark kan få oplysninger om besiddelse af ejendom. Ligesom at Danmark ikke har en aftale med emiraterne om gensidig bistand med gældsinddrivelse.

Skattestyrelsen har gennem flere år arbejdet systematisk med lækager. Den nok mest kendte lækagesag i nyere tid er Panama Papers fra 2016, som omfattede lækkede oplysninger fra advokatfirmaet Mossack Fonseca.

Når Skattestyrelsen modtager oplysninger fra en lækage, foreligger der først et større databehandlingsarbejde. Dette indebærer bl.a., at oplysningerne skal gøres tilgængelige for Skattestyrelsen medarbejdere, at eventuelle danskere skal identificeres, og at oplysningerne holdes op imod allerede kendte oplysninger i Skattestyrelsen. Dertil følges op med en risikovurdering, som kan klarlægge, om der i oplysningerne er forhold, som kan indikere, at danskere er involveret i skatteunddragelse. Ofte vil dette involvere kontakt til såvel de identificerede skatteydere og til udenlandske myndigheder.

Du kan læse mere om Dubai Leaks i denne artikel fra Berlingske.

Hvad skal du gøre, hvis du er omfattet af Dubai-lækagen?

Der kan være mange grunde til, at personer og virksomheder vælger at investere i fast ejendom i udlandet eller placere midler i udenlandske pengeinstitutter uden at dette udgør skatteunddragelse.

SKS Advokatfirma har repræsenteret en række klienter, der har været omfattet af tidligere lækager og vi har erfaring med at håndtere den type af forespørgsler, som personer og virksomheder omfattet af sådanne lækager ofte bliver mødt med fra skattemyndighedernes side.

Kontakt

Hvis du er berørt af Dubai Leaks eller i øvrigt har behov for assistance vedrørende tilsvarende problemstillinger, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende vurdering af din sag.