Skattestyrelsen øger kontrolindsatsen over for små- og mellemstore selskaber

En kraftig stigning i antallet af selskaber med én hovedaktionær, får Skattestyrelsen til at styrke kontrolindsatsen over for små- og mellemstore selskaber.

11. april 2022

Skattestyrelsen har i en pressemeddelelse udsendt d. 30. marts meddelt, at kontrolindsatsen over for små- og mellemstore selskaber intensiveres. Beslutningen om øget kontrol skyldes, at antallet af hovedaktionærer i danske selskaber er steget fra 150.000 til 210.000 i perioden 2015 til 2019. Det svarer til en stigning på 40 %. Skattestyrelsen meddeler, at styrelsen endvidere vil styrke vejledningsindsatsen over for denne gruppe af selskaber.

Skattestyrelsen har samtidig offentliggjort publikationen ’Selskabernes skattebetaling’, der tematiserer hovedaktionærers skatteforhold. Ifølge skattestyrelsen, er det styrelsens opfattelse, at der i hovedaktionærselskaber – dvs. selskaber, hvor én og samme person har kontrollerende indflydelse – kan være problemer med sammenblanding af virksomhedens økonomi og hovedaktionærens privatøkonomi.

Positionen som hovedaktionær indebærer en dobbeltrolle, hvor man har stor indflydelse på, hvordan det selskab, man ejer aktier eller anparter i, bruger sine penge. Kenneth Joensen, der er  selskabsskattedirektør i Skattestyrelsen udtaler i pressemeddelelsen:

”Rollen som hovedaktionær indebærer en balancegang, og vi ser i Skattestyrelsen en række problemstillinger gå igen i en del af selskaberne med hovedaktionærer. Skat er ikke enkelt, heller ikke for denne type selskaber, og Skattestyrelsen bruger mange ressourcer dels på at vejlede, så man undgår fejl, men dels også for at kontrollere og afsløre grove fejl.” 

Skattemyndighederne har i de seneste år ført en målrettet kontrol- og vejledningsindsats over for små og mellemstore selskaber, for at sikre, at flest muligt efterlever skattereglerne. På den baggrund har styrelsen identificeret seks områder, hvor det vurderes, at der er størst risiko for, at hovedaktionærer i sådanne selskaber begår fejl:

  • Private udgifter
  • Overdragelse af aktiver mellem hovedaktionær og selskab
  • Skattefrie rejse- og kørselsgodtgørelser
  • Aktionærlån
  • Aktionærtilgodehavender
  • Værdiansættelse af frie goder

Skattemyndighederne har historisk set opereret med en bagatelgrænse på 4.000 kr. i skattesager og på 2.000 kr. i sager om moms. I 2016 blev disse bagatelgrænser afskaffet. Det betyder, at selv mindre fejl kan give anledning til en skatte- eller momssag.

Hvad hvis du eller din virksomhed bliver udtaget til kontrol?

Hvis du eller din virksomhed bliver udtaget til kontrol, vil Skattestyrelsen som oftest sende en materialeindkaldelse, hvor styrelsen anmoder om yderligere oplysninger og dokumenter af relevans for sagen. Det er vigtigt, at du så tidligt som muligt sikrer dig specialiseret rådgivning, hvis en kontrolsag indledes. Dette skyldes, at håndteringen af sagen i de indledende stadier kan få betydning for sagens forløb og afgørelse. I nogle tilfælde, vil sagen endvidere blive oversendt til Skattemyndighedernes straffesagsenhed.

Hvis du har modtaget en henvendelse fra Skattestyrelsen, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende vurdering af din sag.