Skattestyrelsen begynder kontrol af handel med kryptovaluta

Danske skatteydere er dårlige til at indberette og betale skat af deres handel med kryptovaluta. Derfor indhenter skattestyrelsen nu oplysninger om handler foretaget på en række såkaldte kryptobørser. Oplysningerne skal bruges til at kontrollere, om skatteydere har betalt korrekt skat i forbindelse med køb og salg af en række populære digitale valutaer, såsom  Bitcoin, Ethereum og Cardano.

30. maj 2022

Skattestyrelsen har fået grønt lys fra Skatterådet til at indhente oplysninger om handler foretaget via en række danske kryptobørser. Det oplyser Skattestyrelsen i en pressemeddelelse. Oplysningerne skal bl.a. bruges til at undersøge, om der er blevet betalt korrekt skat i forbindelse med handlerne.

De handler som Skattestyrelsen har fået tilladelse til at indhente oplysninger om, er foretaget i perioden 1. januar 2019 til 31. december 2021.

Handlen med kryptovaluta foregår uden om de traditionelle banker og regulerede børser, hvilket gør det vanskeligt for Skattestyrelsen at kontrollere transaktionerne.

Kristian Mygind, der er underdirektør i Skattestyrelsen udtaler bl.a. følgende om kontrolindsatsen i pressemeddelelsen:

”Gevinst og tab fra kryptovaluta er en af de få ting, borgerne selv skal sørge for at oplyse os om på årsopgørelsen. Så det kommer vi til at se nærmere på ved hjælp af de her oplysninger, vi får i den kommende tid. Er der noget, man mangler at få med, kan det derfor være en god idé at se på det.”

Tilladelsen fra Skatterådet betyder, at udvalgte danske kryptobørser bliver pålagt at udlevere identifikationsoplysninger som navn, adresse og cpr-nr. og evt. cvr-nr. på de borgere og virksomheder, der har handlet via den enkelte børs. Dertil kommer oplysninger om ejeren af den konto eller wallet, som betalingen er sat ind eller hævet på.

Kontrollen af oplysningerne om handler med kryptovaluta er typisk datatung og kræver mange ressourcer. For at styrke indsatsen har Skattestyrelsen blandt andet taget et digitalt kontrolværktøj i brug, der kan hjælpe med nemmere at afkode den omfattende datamængde og udsøge, hvor risikoen for at begå fejl er størst.

Oplysningerne fra de danske kryptobørser vil indgå i den konkrete og individuelle skattekontrol sammen med bl.a. oplysninger og viden fra andre kontrolområder. Det kan eksempelvis være oplysninger fra bankerne om pengeoverførsler til og fra udlandet, som giver Skattestyrelsen et mere præcist billede af borgere og virksomheders køb og salg af kryptovaluta.

Fejl i 75% af kontroller

Det er anden gang, at Skattestyrelsen får tilladelse af Skatterådet til at indhente oplysninger om handler med virtuel valuta foretaget via danske vekslingstjenester også kendt som kryptobørser. Den første tilladelse blev givet i 2019 og gjaldt for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2018.

Oplysningerne, der blev indhentet i 2019, har ført til mere end 1.000 kontroller af handler. Heraf er der blevet foretaget regulering i næsten 750 tilfælde. Samlet set har kontrollerne udløst skatteregninger på godt 58 mio. kr. Alene i 2021 blev der sendt opkrævninger for næsten 30 mio. kr.

Underdirektør i Skattestyrelsen, Jan Møller Mikkelsen udtalte i forbindelse med den første kontrolindsats følgende:

”Når det kommer til kryptovaluta, er det tydeligt, at der har været nogle gevinster gennem årene, som ikke er blevet beskattet korrekt. Derfor har vi styrket vores kontrolindsats, både med tilførslen af flere hænder og mere intelligent og datadreven kontrol.”

Interessen for at handle med kryptovaluta er stigende i Danmark

Antallet af personer, der handler med kryptovaluta er steget markant i de senere år. Ifølge en artikel i Euroinvestor, steg antallet af handler i de første 3 måneder af 2021 med 44%, mens den samlede handelsaktivitet steg med 779% sammenlignet med samme periode i 2020.

Tallene stammer fra den digitale udfordrerbank Revolut og er baseret på bankens 80.000 danske brugere. Det er hovedsageligt Bitcoin, som Revoluts kunder handler med, og stigningen er ifølge artiklen sket i alle de lande, som Revolut opererer i.

Skattestyrelsen estimerer, at omkring en halv million danskere nu handler med kryptovaluta. Mange er dog ikke opmærksomme på, at skattereglerne for handel med kryptovaluta  er anderledes end for andre investeringer.

Komplicerede regler

Skattestyrelsen betragter som udgangspunkt handel med kryptovaluta som spekulation. Modsat aktier, kan gevinster og tab ikke altid udlignes, så derfor har et tabsfradrag også mindre skattemæssig værdi end en gevinst.

I visse tilfælde kan man godt modregne et tab i en kryptogevinst, men det kræver, at man køber og herefter sælger samme kryptovaluta i samme indkomstår uden at købe nye kryptovalutaer i mellemtiden.

Underdirektør i Skattestyrelsen Kristian Mygind, udtaler til Berlingske, at der er to årsager til, at mange danskere har svært ved at indberette den rette skat på netop dette område.

“Med kryptohandel kan man ikke, som på mange andre investeringsområder, udligne gevinster og tab. For det andet skal man opgøre den enkelte transaktion. Det er ikke særlig kompliceret, hvis man har fem handler, men hvis man har flere tusinde, er det meget kompliceret at lave den rigtige skatteberegning.”

Underdirektøren i Skattestyrelsen påpeger samtidig, at Skattestyrelsen udover den øgede kontrol laver kampagner op til årsopgørelsen og styrker vejledningsindsatsen for at hjælpe skatteydere med de komplicerede regler.

Hvad hvis du eller din virksomhed bliver udtaget til kontrol?

Hvis du eller din virksomhed bliver udtaget til kontrol, vil Skattestyrelsen som oftest sende en materialeindkaldelse, hvor styrelsen anmoder om yderligere oplysninger og dokumenter af relevans for sagen. Det er vigtigt, at du så tidligt som muligt sikrer dig specialiseret rådgivning, hvis en kontrolsag indledes. Dette skyldes, at håndteringen af sagen i de indledende stadier kan få betydning for sagens forløb og afgørelse. I nogle tilfælde, vil sagen endvidere blive oversendt til Skattemyndighedernes straffesagsenhed.

Hvis du har modtaget en henvendelse fra Skattestyrelsen er du velkommen til at kontakte os, for en uforpligtende vurdering af sagen.