Skatter og afgifter

SKS Advokatfirma er specialiseret i skatte- og afgiftsret. Vores advokater har stor erfaring med at føre sager om skatter, afgifter og moms ved Skatteankestyrelsen, ankenævn, Landsskatteretten og ved domstolene.