Retssager

Vi har omfattende erfaring med at tilrettelægge og gennemføre retssager vedrørende leasing af motorkøretøjer, herunder særligt tvister vedrørende opgørelsen af restværdien efter endt leasingperiode.