Retssager og voldgift

SKS Advokatfirma fører sager ved domstole og voldgiftsretter inden for de retsområder, som vi er specialiseret  i.

SKS Advokatfirma er specialiseret i at føre rets- og voldgiftssager inden for en række retsområder, herunder skatte- og afgiftsret, konkursret, børs- og kapitalmarkedsret, finansieringsret og selskabsret. Vi fører tillige sager ved administrative klageorganer.

Vi har fokus på tvistløsning og har et team sammensat af erfarne advokater med speciale inden for procedure. Vi arbejder for at finde løsninger, der er i klientens interesse og lægger vægt på, at løsningen – ud over at være juridisk velfunderet – også tager hensyn til klientens forretningsmæssige og personlige kontekst.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du eller din virksomhed har brug for bistand i forbindelse med en rets- eller voldgiftssag.