Restaurant og hotelbranchen

En del af vores klienter driver forretning indenfor restaurations- og hotelbranchen, og vi har derfor et ret indgående kendskab til denne branche, hvor vi rådgiver og assisterer vores klienter om de mange forskellige problemstillinger, de står i. Vi rådgiver bl.a. om:

  • Indgåelse og forhandling af lejeaftaler
  • Overdragelses- og kontraktlige forhold
  • Selskabsretlige forhold
  • Finansiering og omstrukturering, franchiseforhold
  • Markedsføring