Skal dit IVS omregistreres til ApS?

Alle ejere af et eksisterende iværksætterselskab skal inden den 15. oktober 2021 beslutte, hvorvidt selskabet skal omregistreres til et anpartsselskab eller opløses.

Det er vigtigt, at beslutningen bliver truffet senest den 15. oktober 2021, idet Erhvervsstyrelsen efter denne dato vil tvangsopløse alle iværksætterselskaber, der ikke er blevet omregistreret. Læs her, hvordan du skal forholde dig.


Hvordan foretages en omregistrering af et iværksætterselskab?

  • Selskabets generalforsamling træffer beslutning om forhøjelse af selskabskapitalen til minimum kr. 40.000 og iværksætterselskabets navn ændres fra IVS til ApS
  • Kapitalejerne indbetaler restkapitalen op til minimum kr. 40.000 eller udsteder fondskapitalandele fra en fri reserve.
  • En advokat kan godkende tilstedeværelsen af kapitalen på kr. 40.000
  • Selskabets vedtægter skal opdateres således, at de efterfølgende opfylder selskabslovens krav til anpartsselskaber
  • Anmeldelsen af omregistreringen sker på virk.dk. Generalforsamlingsprotokollat, opdaterede vedtægter og dokumentation for indbetaling af restkapitalen vedhæftes anmeldelsen. Anmeldelsen til erhvervsstyrelsen skal ske senest to uger efter generalforsamlingens beslutning vedrørende omregistrering af selskabet er truffet.


Hvordan opløses et iværksætterselskab?

Såfremt alle kapitalejere i selskabet er enige om, at selskabet skal opløses, kan opløsning af selskabet ske på følgende måde:

  • Et overblik over iværksætterselskabets kendte kreditorer etableres
  • Udestående mellemværender med iværksætterselskabets kendte kreditorer betales og afviklingen af virksomheden påbegyndes
  • Der indhentes en § 216-erklæring fra skattestyrelsen om, at iværksætterselskabet ikke har skyldige skatte- og afgiftskrav
  • Iværksætterselskabets ejere afgiver en betalingserklæring over for erhvervsstyrelsen om, at selskabets forfaldne såvel som uforfaldne gæld er betalt, og om at iværksætterselskabets ejere har besluttet at opløse iværksætterselskabet. Alle kapitalejere i selskabet skal underskrive betalingserklæringen. Det skal bemærkes, at alle kapitalejere efterfølgende hæfter personligt for iværksætterselskabets eventuelle ubetalte gæld

Sidstnævnte opløsningsmetode anbefaler vi som udgangspunkt kun til iværksætterselskaber, hvori der enten ikke har været drift eller alene har været minimal drift.


Fristen og konsekvenserne ved manglende overholdelse

Ejerne af et iværksætterselskab kan senest den 15. oktober 2021 træffe afgørelse om, at der skal ske omregistrering af iværksætterselskabet til et anpartsselskab. Anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen vedrørende omregistrering af selskabet kan ske efter den 15. oktober 2021 forudsat, at anmeldelsen sker inden for anmeldelsesfristen på to uger fra den 15. oktober 2021. Vi forventer en øget travlhed hos både rådgivere og hos Erhvervsstyrelsen op til fristen den 15. oktober 2021, hvorfor vi anbefaler, at du allerede nu tager de indledende drøftelser med din rådgiver.

Iværksætterselskaber som efter den 15. oktober 2021 ikke er blevet omregistreret eller opløst, vil blive tvangsopløst.

Har du spørgsmål, eller ønsker du bistand i forbindelse med omregistrering af dit iværksætterselskab, står vi klar til at hjælpe dig.

 

Udgivet 12. august 2021