Ny partner i SKS Advokatfirma

Vi er glade for at kunne meddele, at advokat Tina Leth Povlsen er indtrådt som partner i SKS Advokatfirma pr. 1. april 2022.

Tina kommer fra Bruun & Hjejle, hvor hun bl.a. har beskæftiget sig med økonomisk kriminalitet, herunder advokatundersøgelsen af Danske Banks hvidvasksag og kvotesagen.

Tina har som advokat også beskæftiget sig med etablering, omdannelse og fusion af almennyttige og erhvervsdrivende fonde.

Forud for, at hun blev advokat, arbejdede Tina som embedsmand og chefkonsulent i forskellige ministerier og har beskæftiget sig med forvaltnings- og offentlig ret. Tina har bl.a. varetaget forhandlinger i EU Kommissionen inden for statsstøtteret samt deltaget i rådsforhandlinger om udarbejdelse og implementering af EU’s persondataforordning og er derfor specialiseret i rådgivning om spørgsmål vedrørende GDPR.

Ud over at være advokat har Tina videreuddannet sig inden for projektledelse og har erfaring med at håndtere store sagskomplekser, der kræver en styring og et team ud over det sædvanlige.

Med sin erfaring kommer Tina til at styrke SKS Advokatfirmas position som proceskontor med speciale inden for bl.a. skatte- og straffeproces.