Moms og andre afgifter

Som erhvervsdrivende med en omsætning over 50.000 kr. om året bliver du anset for at være en afgiftspligtig person, der løbende skal afregne moms (med visse undtagelser). Dette kræver, at du skal være opmærksom på, hvorvidt du håndterer moms af dine køb og salg korrekt, da moms i stigende grad udgør en ikke ubetydelig udgiftspost for de fleste virksomheder.

Dette er særligt vigtigt, så du som virksomhed undgår efteropkrævninger eller i værste fald bøder fra Skattestyrelsen for fejl- og/eller manglende indberetninger. Vi har oplevet et stigende fokus på særligt dette område i flere brancher fra Skattestyrelsen, og derfor noget de slår hårdt til mod.

Vi står klar til at rådgive og assistere med alle spørgsmål indenfor momsområdet og øvrige afgifter. Har du modtaget et krav fra Skattestyrelsen, assisterer vi med at gennemgå Skattestyrelsens meddelelser og – om nødvendigt – føre klagesag mod Skattestyrelsen.