Leasing

SKS Advokatfirma har indgående kendskab til leasingbranchen. Vi rådgiver om alle former for leasingaftaler, herunder finansielle og operationelle leasingaftaler, leasing til erhverv samt privatleasing.

Vi har særlig erfaring med juraen omkring leasing af motorkøretøjer, herunder løsøreaktiver. Vi rådgiver hovedsageligt danske leasinggivere og leasingtagere, og vores rådgivning omfatter:

  • Valg af leasingmodel
  • Forhandling af kontrakter
  • Kontraktsudarbejdelse
  • Håndtering af misligholdte leasingaftaler
  • Tilbagetagelse af leasede aktiver

Derudover fører vi ofte retssager om fortolkning af leasingaftaler og misligholdte leasingaftaler, herunder førelse af sager vedrørende opgørelsen af restværdien efter endt leasingperiode.