Kreditaftaler

SKS Advokatfirma særlige erfaring med kreditaftaler gør, at vi relativt hurtigt kan udtænke operationelle og kommercielle løsninger vedrørende finansering via kreditaftaler.

Vores rådgivning omfatter bl.a.:

  • Udarbejdelse af kreditaftaler, herunder sikring af at den lovmæssige oplysningspligt iagttages
  • Spørgsmål vedrørende sikkerheder, herunder underpant og ejendomsforbehold samt gyldigheden heraf
  • Kreditaftalelovens § 41 og § 42
  • Særlige problemstillinger i forbindelse med inden- og udenretlig tilbagetagelse af aktiver finansieret via kreditaftaler, herunder købekontrakter med ejendomsforbehold.