Skattestyrelsen udvider kontrol af MobilePay-betalinger

Skattestyrelsen har fået grønt lys fra Skatterådet til at gennemgå yderligere betalinger foretaget ved brug af den digitale betalingstjeneste MobilePay. Det oplyser Skattestyrelsen i en pressemeddelelse offentliggjort d. 11. november i 2021.

14. november 2021

De digitale pengeoverførsler, som Skattestyrelsen har fået tilladelse til at indhente oplysninger om, er betalinger foretaget i perioden 1. januar 2020 og frem til 1. oktober 2021. Oplysningerne skal bl.a. bruges til at undersøge, om virksomheder har kanaliseret ’sorte’ penge uden om deres regnskaber. Det fremgår – pga. anonymisering – ikke af pressemeddelelsen, hvilken digital betalingstjeneste, der er tale om, men betalingstjenesten MobilePay har bekræftet, at det er den.

Preben Buchholtz, der er underdirektør i Skattestyrelsen, udtaler i pressemeddelelsen, at styrelsen har set eksempler på virksomheder, der med henblik på at unddrage det offentlige skat og moms, sender penge uden om deres egne konti, eksempelvis ved at opsætte betalingstjenesten således, at andre modtager overførslerne.

Ifølge Preben Buchholtz er det ikke alle danskeres overførsler, som Skattestyrelsen ønsker at undersøge:

”.. man kommer ikke i vores søgelys, hvis man samler ind til en fællesgave eller deler en restaurantregning med vennerne. Vi har fokus på dem, der får mere end sædvanligt på kontoen, og hvor der er en systematik bag, der tyder på erhvervsmæssig aktivitet”.

Skatterådets tilladelse omfatter dog også oplysninger om betalinger sendt og modtaget af privatpersoner. Skatteydere, der modtager større beløb via MobilePay, som kan indikere indtjening uden beregning af skat eller gaveafgift risikerer derfor også at blive udtaget til kontrol.

Thomas Hjortenberg, der er fagdirektør for Erhverv i Skattestyrelsen har tidligere udtalt, at det er vigtigt for skattemyndighederne, at have adgang til at føre kontrol med betalinger på MobilePay.

“Når økonomien og betalingerne flytter over på digitale tjenester, så er det vigtigt, at vi som skattemyndigheder kan følge med og sikre en passende kontrol.”

Det er tredje gang, at Skattestyrelsen får tilladelse af Skatterådet til at indhente oplysninger om overførsler fra MobilePay. Sidst var det oplysninger vedrørende indkomstårene 2017 og 2019, som styrelsen fik adgang til. MobilePay har ca. 4,2 millioner brugere og mere end 150.000 erhvervskunder.


Hvad hvis du eller din virksomhed bliver udtaget til kontrol?

Hvis du eller din virksomhed bliver udtaget til kontrol vil Skattestyrelsen som oftest sende en materialeindkaldelse, hvor styrelsen anmoder om yderligere oplysninger og dokumenter af relevans for sagen. Det er vigtigt, at du så tidligt som muligt sikrer dig specialiseret rådgivning, hvis en kontrolsag indledes. Dette skyldes, at håndteringen af sagen i de indledende stadier kan få betydning for sagens forløb og afgørelse. I nogle tilfælde vil sagen endvidere blive oversendt til Skattemyndighedernes straffesagsenhed.

Hvis du har modtaget en henvendelse fra Skattestyrelsen er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende vurdering af sagen.