Konkurskarantæne

Har du deltaget i ledelsen af en konkursramt virksomhed, kan du blive pålagt et forbud mod at stifte eller drive visse former for erhvervsvirksomhed i en tidsbegrænset periode.

Når et selskab bliver taget under konkursbehandling, bliver der udpeget en kurator til at behandle konkursboet. En af kurators tvungne opgaver er at undersøge, om der er grundlag for, at skifteretten skal indlede en sag om konkurskarantæne mod ledelsens medlemmer.

Konkurskarantæne forudsætter et element af groft uforsvarlig forretningsførelse. Retspraksis viser imidlertid, at selv mindre overtrædelser af bogføringsloven efter omstændighederne kan være tilstrækkeligt til at retten statuerer, at der er udvist groft uforsvarlig forretningsførelse fra ledelsens side. Konkurskarantæne bliver som udgangspunkt pålagt for en periode på tre år og vil blive registreret i Erhvervsstyrelsens konkurskarantæneregister.

Idømmes du konkurskarantæne, mens du sidder i ledelsen af en anden virksomheder, vil Erhvervsstyrelsen automatisk afregistrere dig fra ledelsen.

Hvordan vi kan hjælpe dig

Vores advokater holder sig hele tiden ajour med området, så vi kan tilbyde dig den bedste rådgivning, hvis der skulle blive nedlagt en påstand om konkurskarantæne mod dig. Vi kan hjælpe med at varetage dine interesser, værne om din retssikkerhed og i sidste ende arbejde for en frifindelse eller en nedsættelse af karantæneperioden. Er du blevet mødt med et krav om konkurskarantæne, har du ret til at få beskikket en advokat. Ender du med at blive frifundet, er det staten, der betales sagens omkostninger.