Kaution

SKS Advokatfirma har særligt kendskab til kautioner, herunder f.eks. hvornår kautionen kan gøres gældende. I den forbindelse har SKS Advokatfirma bistået i håndteringen af en række kautionsengagementer, der er blevet gjort genstand for tvister.

Følgende problemstillinger har vi særlig erfaring med:

  • Regresspørgsmål
  • Lov om finansiel virksomhed §§ 47 og 48
  • Meddelelsesspørgsmål
  • Forældelse
  • Indtrædelsesudfordringer