Genoptagelse af skatteansættelser

Både du og Skattestyrelsen har mulighed for at få din eller din virksomheds skatte- og/eller afgiftsansættelse genoptaget. I tilfælde af Skattestyrelsen genoptager din skatte- eller afgiftsansættelse, vil Skattestyrelsen indledningsvist anmode dig om at fremsende materiale vedrørende de forhold, som Skattestyrelsen ønsker at undersøge nærmere.

Såfremt du modtager en anmodning fra Skattestyrelsen om indsendelse af materiale, er det vigtigt, at du har en kompetent skatteadvokat til at hjælpe dig med håndteringen af sagen. Det sker jævnligt, at en kontrolsag mod enten dig eller din virksomhed efterfølgende fører til, at Skattestyrelsen sender din sag videre til en strafferetlig vurdering. Konsekvensen heraf kan være bøde eller – i værste fald – fængselsstraf.

Vi oplever tit, at mange bliver overrasket over, at en manglende afregning og/eller indberetning af skat med kr. 250.000 eller moms med kr. 100.000 resulterer i fængselsstraf.

Det er derfor vigtigt, at din sag bliver håndteret rigtigt fra start, således at vi sørger for, at du får den mindste mulige straf.