Forbud mod stråmandsledelse

Den 1. januar 2021 trådte en række ændringer af selskabsloven i kraft. Som noget nyt er det nu forbudt at anvende stråmænd i et kapitalselskabs ledelse. En ny regel betyder nemlig, at det er et lovkrav, at registrerede medlemmer af et selskabs bestyrelse, direktion og tilsynsråd rent faktisk deltager i ledelsen. Reglen er bl.a. relevant for familieejede virksomheder, som har familiemedlemmer siddende i bestyrelsen, direktionen eller tilsynsrådet alene i navn.

22. november 2021

Forbud mod stråmænd – krav om faktisk ledelse

Forbuddet mod brug af stråmænd er en del af en større kontrolpakke, som blev vedtaget af Folketinget i foråret 2020. Pakken indeholder bl.a. et krav om, at et selskabs registrerede ledelse udelukkende må bestå af personer, som i praksis fungerer som ledelsesmedlemmer. Det følger således af selskabslovens § 112, stk. 2, at alle ledelsesmedlemmer i et selskab skal deltage i den faktiske ledelse af selskabet, hvilket betyder, at det ikke længere er lovligt at indsætte eller benytte såkaldte stråmand i et selskabs ledelse. Man skal altså tænke sig om en ekstra gang, når man som selskab eksempelvis skal vælge, hvem der skal sidde i ens bestyrelse.

Ved en stråmand forstås en person, der er registreret og formelt fremstår som direktør, bestyrelsesmedlem eller lignende for et selskab, uden at vedkommende i realiteten har ledelsesmæssige forpligtelser i selskabet.

Sidder man i en familievirksomhed, hvor ens børn eller forældre er registreret som bestyrelsesmedlemmer uden, at de reelt har indflydelse i ledelsen, vil dette fremover kunne blive sanktioneret fra Erhvervsstyrelsens side. Reglen gælder tilsvarende for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Bliver Erhvervsstyrelsen opmærksom på, at medlemmer af et selskabs registrerede ledelse ikke udøver faktisk ledelse af selskabet, har Erhvervsstyrelsen mulighed for at afregistrere de pågældende ledelsesmedlemmer, hvilket i sidste ende kan føre til en tvangsopløsning af selskabet.

Anmelderens pligter

Det er ansvarspådragende at anmelde en registrering i virksomhedsregisteret, hvor der indsættes en stråmand i et selskab. Som anmelder har du således ansvar for, at registreringen du foretager er lovlig. Hvis det viser sig, at du har anmeldt en stråmandsdirektør, vil Erhvervsstyrelsen have mulighed for at fratage dig muligheden for at foretage straksregistreringer i Erhvervsstyrelsens it-systemer fremadrettet, ligesom der kan ske politianmeldelse af forholdet.


Det er SKS Advokatfirmas oplevelse, at Erhvervsstyrelsen har styrket indsatsen på dette område og at styrelsen foretager kontrol i langt højere grad end tidligere. Sidder du i et selskab med én eller flere personer, der ikke udøver faktisk ledelse, er det vigtigt at gøre noget ved dette nu.

Vi i SKS Advokatfirma står til rådighed, hvis du har spørgsmål eller har brug for sparring.