Finansiel leasing

Finansiel leasing er, når du i princippet får finansieret dit motorkøretøj gennem et leasingselskab.

Ved finansiel leasing står du selv for alle udgifter til reparationer, nye dæk og service m.v. Finansiel leasing er typisk billigere, men du har derimod mindre budgetsikkerhed – da der kan komme uforudsete omkostninger.

Hvis du vælger finansiel leasing, forpligter din virksomhed sig til at købe eller finde en køber til motorkøretøjet efter endt leasingperiode. I den forbindelse skal du være opmærksom på, at der bliver sat en realistisk restværdi for motorkøretøjet, da en for høj restværdi kan give dig en stor efterregning ved endt leasingperiode.