Specialer

Vi er specialiserede inden for følgende retsområder

Skatter og afgifter

SKS Advokatfirma er specialiseret i skatte- og afgiftsret. Vores advokater har stor erfaring med at føre sager om skatter, afgifter og moms ved Skatteankestyrelsen, ankenævn, Landsskatteretten og ved domstolene.

2.	Skatter og afgifter

Insolvens og rekonstruktion

SKS Advokatfirma rådgiver private personer og virksomheder om alle former for insolvens- og konkursretlige problemstillinger. Vi har endvidere stor erfaring med at føre insolvensrelaterede retssager.

3.	Insolvens og rekonstruktion

Strafferet

Vi fører alle former for straffesager.

9.	Erhvervsstrafferet og økonomisk kriminalitet

Anti-hvidvask og compliance

SKS Advokatfirma rådgiver virksomheder om de forpligtelser, der følger af hvidvasklovgivningen. Vi kan bl.a. bistå med udarbejdelse af compliance programmer til brug for forebyggelse af lovovertrædelser.

8.	Anti-hvidvask og compliance

Retssager og voldgift

Vi fører et stort antal voldgifts- og retssager inden for de retsområder, som vi er specialiseret i. Vi fører også sager ved administrative klageorganer og bistår med tvistløsning igennem mediation.

10.	Retssager og voldgift

Selskabsret

SKS Advokatfirma har solid erfaring i at rådgive virksomheder om alle typer af juridiske spørgsmål vedrørende selskabsret, herunder fordele og ulemper ved valg af virksomheds- og selskabsform, koncernstrukturer og andre selskabsretlige problemstillinger.

4.	Selskabsret

Bank- og finansieringsret

SKS Advokatfirma har stor erfaring med at rådgive vedrørende bank- og finansieringsret. Vi rådgiver både banker, investorer, iværksættere og etablerede virksomheder.

5.	Bank og finansiering

Corporate commercial

SKS Advokatfirma har solid erfaring med rådgivning vedrørende udarbejdelse og forhandlinger af kommercielle kontrakter og holder sig løbende opdateret omkring udviklingen af relevant lovgivning og praksis.

6.	Corporate commercial

Leasing og finansielle services

SKS Advokatfirma har et indgående kendskab til leasingbranchen og rådgiver om alle former for leasingaftaler vedrørende motorkøretøjer såvel som andre former for finansiering, konsignationsprodukter og factoring.

ERFARING OG INDGÅENDE EKSPERTISE I LEASING & FINANSIELLE SERVICES

Fast ejendom

SKS Advokatfirma rådgiver om alle juridiske aspekter i relation til  fast ejendom, herunder entrepriseret, køb og salg, erhvervslejeret, udbudsret og skatte- og afgiftsret. Vi sigter efter at levere en helhedsorienteret rådgivning, der taget afsæt i din virksomheds behov.

7.	Fast ejendom

Kontakt os her.

    Ved at trykke afsend besked, accepterer jeg Privatlivspolitik

    Eller ring til os på