Factoring

SKS Advokatfirma rådgiver alle aktører i factoringarrangementer (factor, overdrager og debitor).

Vi har erfaring med alle kendte former for factoring, herunder strukturerede opkøb af fordringer (recourse og non-recourse) samt strukturerede sikkerhedsstillelser.