Ekstraordinær genoptagelse og forældelse af skattekrav

Vi ser ofte, at Skattestyrelsen genoptager skatteansættelser ekstraordinært.

Skatteforvaltningsloven indeholder nogle udtrykkelige regler om frister for foretagelse af ændringer – både når der sker på Skattestyrelsens eller på borgerens eget initiativ. Fristerne begrænser både Skattestyrelsen og borgerne i at ændre gamle indkomstår.

Som udgangspunkt gælder der forskellige frister alt efter, hvad beskatning vedrører, og hvem man er. Det er derfor altid en god ide at kontakte SKS Advokatfirma for at få en vurdering af, om Skattestyrelsen har overholdt fristerne i din sag.

SKS Advokatfirma kan bistå dig eller din virksomhed med rådgivning om:

  • Selve anmodningen om genoptagelse, herunder ekstraordinær genoptagelse
  • Mulighederne for at få genoptagelse
  • Påklage af et afslag på genoptagelse

Hvis Skattestyrelsen ønsker at ændre din skatteansættelse:

Hvis du har modtaget en henvendelse fra Skattestyrelsen, hvori Skattestyrelsen vil foretage en ændring af din skatteansættelse for tidligere indkomstår, bør du allerede på dette meget tidligere tidspunkt tage kontakt til SKS Advokatfirma for at få en vurdering af, om Skattestyrelsen har overholdt de fastsatte frister for ændring af skatteansættelse.

Hvis du selv ønsker at ændre din skatteansættelse:

Hvis du selv ønsker en ændring af en tidligere skatteansættelse, gælder der ligeledes en række frister, som du skal være opmærksom på. Fristerne er således afhængige af, hvad beskatningen vedrører; men årsagen til at du først senere anmoder om en ændring, kan også have afgørende betydning.

Det er derfor vigtigt at få reageret, så snart man ved, at der bør ske en ændring.