Ejerforhold

I takt med virksomhedens udvikling kan der være behov for, at der kommer en eller flere medejere ombord. Det kan også være, at nogen ønsker at sælge sin andel af virksomheden. Det er væsentligt, at dette reguleres på forhånd, og dette gøres i en ejeraftale. Ejeraftalen regulerer forholdet mellem medejerne og de rettigheder og forpligtelser, de har overfor hinanden.

Vi står klar med rådgivning og sparring om ejerforhold, herunder udarbejdelse af ejeraftaler, spørgsmål om minoritetsbeskyttelse, tvangsindløsning, mv.