Ejendomsskat

Som ejer af en ejendom skal du være opmærksom på de skatteretlige konsekvenser, der er forbundet med besiddelse, brug og afståelse af fast ejendom. Vi rådgiver om alle de skattemæssige aspekter, der er forbundet med fast ejendom.

Ejendomsbeskatning er betaling af ejendomsværdiskat, ejendomsskat og/eller dækningsafgift. Beskatningen af ejendomme i Danmark fastsættes på baggrund af ejendomsværdien eller grundværdien.

I forbindelse med det nye ejendomsvurderingssystem er der indgået en aftale om ejendomsbeskatning. Lovforslag L 194 fra 2019/2020, etablerer de fleste af reglerne frem til 2023. Fra og med 2024 forventes den nye ejendomsbeskatningslov at blive vedtaget og loven omfatter ejendomsværdiskat, ejendomsskat og dækningsafgift.

Retstilstanden for ejendomsbeskatning er på nuværende tidspunkt ikke helt afklaret. Reglerne gælder på ét niveau frem til 2023 og på et andet niveau fra og med 2024. Derudover er der fastsat en række overgangsregler, som sikrer, at ejerne af fast ejendom ikke bliver beskattet hårdere end tidligere, inden den nye ejendomsvurderingslov. I de tilfælde hvor ejendomsvurderingen har været for høj i perioden fra 2011 – 2023, kan det betyde, at ejeren er blevet opkrævet for meget ejendomsskat.

Vi har omfattende erfaring med og kompetence indenfor ejendomsbeskatning. Vi kan derudover rådgive om beskatning ved ejendomsudvikling, herunder i forbindelse med ændring af planforhold. Vi har stor indsigt i og erfaring med, hvordan den bedst mulige optimering af ejendomsbeskatning opnås.

Vi varetager grundejeres interesser igennem det administrative system, hvor vi er med under hele processen. Hvis spørgsmålet om ejendomsbeskatning skal indbringes for domstolene, repræsenterer vi grundejere i hele landet.