Ejere af fast ejendom skal være opmærksomme på skjult 4-ugers frist, for at gøre indsigelse mod nye ejendomsvurderinger

7. september 2022

Er du ejendomsejer og har du modtaget din nye ejendomsvurdering?

Har du for nylig fået din nye ejendomsvurdering, eller er du blandt de 1,7 millioner boligejere der frem mod 2024 kan forvente at få en ny vurdering?

Hvis du vil have mulighed for at gøre indsigelse mod vurderingen, herunder indsende nye oplysninger eller rette deciderede fejl i vurdering, så skal du være særligt opmærksom på, at dette skal ske senest 4 uger fra den dag, hvor du modtager vurderingen i din eboks.

Hvorfor skal du være opmærksom?

Vurderingsstyrelsen har i løbet af sommeren udsendt nye ejendomsvurderinger til ca. 94.000 boligejere.

Styrelsen har efterfølgende oplyst, at en fejl i styrelsens IT-system har betydet, at mange boligejerne, der har modtaget en ny vurdering ikke er blevet oplyst om, at der er en frist på 4 uger til at gøre indsigelse mod vurderingen. Dette kan eksempelvis være nødvendigt i tilfælde, hvor der er fejl i vurderingen.

Det betyder, at du skal reagere hurtigt, hvis du mener, at din ejendomsvurdering er beregnet på et forkert grundlag. Hvis du gør indsigelse inden for 4 uger fra det tidspunkt, hvor du modtager vurderingen, har du nemlig mulighed for at få ændret fejl i din ejendomsvurdering og dermed grundlaget for fastsættelsen af din ejendomsskat uden, at du behøver at indgive en egentlige klage over vurderingen.

Hvad sker der, når 4 ugers fristen er udløbet?

Vurderingsstyrelsens har oplyst, at styrelsen er af den opfattelse, at borgere, der ikke har været opmærksomme på 4-ugers fristen og mener, at deres vurdering er forkert, skal indgive en egentlig klage. Der skal i den forbindelse indbetales et klagegebyr på 1.100 kr. Dette til trods for, at den manglende vejledning om fristen skyldes en fejl i styrelsens eget IT-system.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at muligheden for at gøre indsigelse og få ændret sin ejendomsvurdering i forbindelse med en egentlig klagesag i praksis er begrænset til tilfælde, hvor man som boligejer kan påvise grundlæggende fejl og mangler ved vurderingen. Dette er ikke tilfældet, hvis man gør indsigelse inden for 4 uger.

Hvad kan jeg gøre?

SKS Advokatfirma er ikke enig i, at Vurderingsstyrelsen er berettiget til at afskære borgere fra at gøre indsigelse efter 4 uger under de foreliggende omstændigheder. Dette skyldes, at Vurderingsstyrelsen skal sikre, at alle boligejere får lejlighed til at gøre myndigheden opmærksom på fejl og mangler i de oplysninger, som de nye boligskatter bliver baseret på. Styrelsen har dertil undladt at iagttage sin vejledningspligt.

Alligevel har styrelsen ifølge flere medier flere gange afvist at genoptage vurderingssager, hvor skatteydere ikke har gjort indsigelse inden for fristen på 4 uger, selvom det er Vurderingsstyrelsens fejl, at skatteyderne ikke har fået oplysning om fristen.

Hvis du har modtaget en ny ejendomsvurdering for mere end 4 uger siden, eller lige har modtaget en ny ejendomsvurdering, og har behov for bistand til at gøre indsigelse eller kalde over din ejendomsvurdering, er du velkommen til at tage kontakt til os, for en uforpligtende drøftelse af din sag.