Hvidvask: SKS Advokatfirma inviterer revisorer og bogholdere til morgenmøde om KYC-kontrol og indberetningsforpligtelser

På morgenmødet d. 25. maj 2022 sætter SKS Advokatfirma bl.a. fokus på KYC-reglerne, som følger af hvidvaskloven. De såkaldte ‘know your customer’ -regler indeholder bl.a. krav om kundekendskab og  forudsætter, at en række aktører, herunder revisorer og bogholdere skal foretage risikovurderinger af kunder, verificere kunders identitet og fastslå, om de har PEP-status (dvs., hvorvidt kunden er en politisk eksponeret person). Det følger endvidere af hvidvaskloven, at man som revisor eller bogholder er forpligtet til at foretage en anmeldelse til Hvidvasksekretariatet, hvis der er mistanke om, at en kunde er involveret i hvidvask eller anden finansiel svindel. Vi vil på mødet bl.a. se nærmere på, hvornår og hvordan sådanne anmeldelser skal indgives.

 

 

På kurset vil vi stille skarpt på centrale emner inden for hvidvask

  • Hvad er hvidvask, herunder selvhvidvask?
  • Hvornår foreligger der mistanke om hvidvask via skatte- og afgiftsunddragelse?
  • Krav til yderligere undersøgelser, ved mistanke om hvidvask
  • Krav til indberetning til Hvidvasksekretariatet i tilfælde, hvor mistanke om hvidvask ikke kan afkræftes
  • Krav til indhentelse af identifikationsdokumentation
  • Undersøgelse af kunder og krav til opbevaring af oplysninger, herunder personoplysninger
  • Undersøgelser af, om kunder er politisk eksponerede personer

Tid og sted

Onsdag den 25. maj 2022 kl. 08.30 – 10.30

Kurset afholdes i København, Skindergade 31, 4. sal, 1159 København K.

Vi glæder os til at byde jer velkommen.

Program

08.30 – 09.00 : Let morgenmad

09.00 – 10.00: Oplæg

10.00 – 10.30: Spørgsmål og networking

Målgruppe

Arrangementet er målrettet revisorer og bogholdere, herunder CFO’er i små- og mellemstore virksomheder. I tilfælde af overtegning forbeholder vi os retten til at tildele pladser efter målgruppen.

Tilmelding

Der er på dette morgenmøde et begrænset antal pladser. Ved flere tilmeldinger end pladser kan du blive skrevet op på en venteliste til samme morgenmøde, som bliver afholdt i efteråret 2022.

Du kan tilmelde dig morgenmødet ved at sende mail til hay@sksadvokat.dk