Hvordan håndteres aktionærlånet – kan aktionæren bare tilbagebetale lånet?

Som udgangspunkt medfører et lån, som en aktionær optager i sit selskab skattepligt på tidspunktet, hvor lånet optages. Dette udgangspunkt gør sig ligeledes gældende, hvis selskabet stiller en sikkerhedsstillelse som f.eks. kaution eller pant.

Som undtagelse til ovennævnte hovedregel er, at aktionæren ikke skal beskattes, såfremt lånet og/eller sikkerhedsstillelsen sker som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition – hvilket stort set aldrig er tilfældet.

Et relevant spørgsmål, som rejser sig i forbindelse med aktionærlånet, er spørgsmålet vedrørende dobbeltbeskatningen, idet mange aktionærer ikke håndterer aktionærlånet skattemæssigt optimalt, da der både er et selskabsretligt og et regnskabsretligt lån, som skal håndteres korrekt.

I SKS Advokatfirma oplever vi ofte, at aktionærens rådgiver har anbefalet aktionæren at tilbagebetale lånet til selskabet, i håb om at tilbagebetalingen neutraliserer beskatningen. Tilbagebetalingen til selskabet er ikke hensigtsmæssig, idet tilbagebetaling skaber visse skatteretlige udfordringer for både selskabet og aktionæren.

Tilbagebetaling neutraliserer ikke beskatning

Man bør som aktionær være opmærksom på, at tilbagebetalingen af lånet ikke neutraliserer den oprindelige beskatning. Såfremt pengene skal ud af selskabet, udløses endnu en beskatning (dobbelt beskatning), hvilket ikke er skattemæssig optimalt for aktionæren.

Kan man undgå dobbeltbeskatning – udlodning?

Såfremt man ikke vælger at tilbagebetale lånet til selskabet, er der en mulighed for at undgå dobbeltbeskatningen.

Løsningen findes selskabsretligt i f.eks. at udlodde fordringen til aktionæren, hvilket kan ske uden beskatning, herunder dobbeltbeskatning, idet der allerede i forbindelse med den oprindelige hævning er skattemæssigt gjort op med lånet.

Det forhold at aktionæren selskabsretligt udlodder selskabets fordring på aktionæren, udløser ikke en yderligere beskatning.

Betingelser for udlodning:

De regler, der skal være overholdt i forbindelse med udlodning, er:

  • der skal være tale om en konkret fordring, som selskabet ønsker at udlodde.
  • selskabets finansielle stilling gør det muligt.
  • selskabslovens regler skal iagttages.

Har du bevidst eller ubevidst optaget et aktionærlån?

Har du som aktionær i et selskab bevidst eller ubevidst optaget et aktionærlån, der skal beskattes efter ligningslovens § 16 E, er det vores anbefaling, at din advokat i den indledende fase undersøger, hvorvidt det er muligt efterfølgende at udlodde selskabets fordring til aktionæren – og aldrig blot tilbagebetale aktionærlånet til selskabet.

Tilbagebetaling af aktionærlånet udløser dobbeltbeskatning, og det gør udlodning af fordringen efter de selskabsretlige regler ikke.

Er omgørelse muligt?

Vi oplever ligeledes, at en del rådgivere har den opfattelse, at det er muligt at reparere skaden ved, at tilbagebetaling af aktionærlånet sker ved, at selskabet søger om omgørelse. Der er således flere afgørelser fra Landsskatteretten om, at det ikke muligt, idet ”bordet fanger” når aktionæren har foretaget hævningen.

Specialiseret advokat

Ovennævnte illustrerer, at krydsfeltet mellem selskabsret og skatteret kræver en specialiseret advokat. Det er vores anbefaling, at en specialiseret advokat bør inddrages så tidligt som muligt i vurdering af, hvorvidt der kan foretages en udlodning til aktionæren.

Kontakt os gerne for et gratis møde

SKS Advokatfirma er specialiserede i både skatter og afgifter. Vi har stor erfaring med at rådgive såvel virksomheder som privatpersoner i selskabsskatteretten, og vi har derfor kompetencerne, hvis behovet eller spørgsmålene opstår.

Vi tilbyder en uforpligtende drøftelse af din sag, og du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker en vurdering af din sag.