Anti-hvidvask og compliance

Vi er specialister i forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering (AML Compliance).

Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering (anti-hvidvask)

Fokus på hvidvaskreglernes betydning er steget markant i de seneste år. Flere virksomhedstyper er blevet underlagt hvidvaskreglerne, som samtidig er blevet ændret væsentligt. Et stadigt stigende antal virksomheder oplever derfor at komme i myndighedernes søgelys. Overtrædelse af reglerne kan medføre store bøder, men også strafferetlig forfølgelse.

Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering er højt prioriteret fra myndighedernes side. Både i Danmark og i udlandet. Det stiller krav til de virksomheder og personer, som er omfattet af hvidvaskloven.

Overholdelse af hvidvasklovgivningen kræver et skarpt fokus på reglernes betydning og baggrunden for lovgivningen. SKS Advokatfirma rådgiver virksomheder om de forpligtelser, der følger af hvidvasklovgivningen og bistår bl.a. med udarbejdelse af compliance programmer til brug for forebyggelse af sager om hvidvask, korruption og bestikkelse.

Som en del af vores rådgivning udarbejder vi blandt andet risikovurderinger, politikker, forretningsgange m.v., ligesom vi bistår med at implementere disse. Vi underviser gerne virksomheders medarbejdere i, hvordan de sikrer, at de overholder reglerne i det daglige arbejde.

Derudover har vi erfaring med udarbejdelse og implementering af whistleblower-ordninger.

Undersøgelser

SKS Advokatfirma har stor erfaring med gennemførelse af advokatundersøgelser og flere af vores advokater har erfaring fra nogle af landets mest omtalte advokatundersøgelser, herunder advokatundersøgelsen af Danske Banks hvidvasksag.