Anti-hvidvask og compliance

Vi er specialister i forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering (AML Compliance).

Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering (anti-hvidvask)

Flere virksomhedstyper er blevet underlagt hvidvaskreglerne i de seneste år. Et stadigt stigende antal virksomheder oplever derfor at komme i myndighedernes søgelys. Overtrædelse af reglerne, kan få store konsekvenser og medføre strafferetlig forfølgelse, herunder store bøder.

Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering er højt prioriteret fra myndighedernes side. Både i Danmark og i udlandet. Det stiller krav til de virksomheder og personer, som er omfattet af hvidvaskreglerne.

SKS Advokatfirma rådgiver virksomheder om de forpligtelser, der følger af hvidvaskreglerne og den governancestruktur, som er nødvendig at etablere i den enkelte virksomhed, for at forhindre, at virksomheden bliver misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering.

Som en del af vores rådgivning, kan vi udarbejde skræddersyede compliance programmer, herunder en overordnet risikovurdering for hele virksomhedens forretningsmodel samt skriftlige politikker, kontroller og procedurer, der sikrer, at hvidvaskloven overholdes. Vi kan også bistå med at implementere disse i den enkelte virksomhed. Vi underviser i den forbindelse gerne virksomhedens medarbejdere i, hvordan det sikres, at hvidvaskreglerne overholdes i det daglige arbejde.

Vi har også erfaring med udarbejdelse og implementering af whistleblower-ordninger.

Undersøgelser

SKS Advokatfirma har stor erfaring med gennemførelse af advokatundersøgelser og flere af vores advokater har erfaring fra nogle af landets mest omtalte advokatundersøgelser, herunder advokatundersøgelsen af Danske Banks hvidvasksag.